Ons doen alles vir jou

Tarangaan doen alles vir jou om jou manuskrip in 'n pragtige boek te omskep. 'n Aantreklike ontwerp en bladuitleg deur 'n senior en ervare grafiese kunstenaar waarborg 'n boek waarop jy trots sal wees. Jou mening tel in die hele produksieproses vanaf jou manuskrip totdat jy trots jou boek vashou. Tarangaan bied die hele pakket van uitgewersdienste en gebruik net topklas-drukkers. Jy besluit self watter kwotasies aanvaar word om tevredenheid te waarborg. Tarangaan maak die uitgee van jou boek 'n plesier. Ons plaas jou produk op die mark en lewer ander uitgewersdienste soos bemarking ook. Jy kan jou boek deur ons vennoot versprei sonder om 'n sent van die drukkoste te betaal. Jy sal steeds outeursgelde ontvang om al jou uitgawes te dek. Jy kry ook die kans om 'n flink wins op jou skeppende werk te verdien.

Professionele Dienste

Tarangaan maak publikasie maklik vir skrywers, uitgewers, klubs en organisasies. Ons kry jou publikasie persklaar met professionele dienste gerugsteun deur agtien jaar ervaring in die mediawêreld. Algemene, tegniese en reklamewerk word alles ewe goed gedoen.

Tarangaan draai die drukkersduiwel nek om! Die drukpers en digitale media is finaal. Indien 'n swak teks vol foute gepubliseer word, skep dit 'n verleentheid vir die skrywer en uitgewer.

Ons lewer 'n tweetalige taaldiens wat tekste verbeter deur die verwydering van foute. Boeke en artikels word opgeknap deurdat dit in vloeiende en deursigtige taal herskryf word indien die skrywer dit verlang. Laat ons ervaring en insig jou trots maak op jou publikasie!

Redigering, proefleeswerk en vertaling

Ander dienste sluit in redigering, proefleeswerk en vertaling. 'n Teks word geslyp en skoongemaak sodat dit gereed is vir die drukpers. Nadat die teks deeglik gelees en foute gemerk is, word die korreksies gedoen en dit word noukeurig nagegaan. Dan is die teks finaal afgerond tot 'n produk waaroor die skrywer en uitgewer verheug sal wees.

Redakteurs en publikasies

Tarangaan bestaan uit ervare en tweetalige redakteurs en vertalers. Die afgelope vyf jaar het Tarangaan 27 boeke vertaal en aan twee woordeboeke gewerk. Meer as 175 boeke is vir vooraanstaande uitgewers geredigeer en geproeflees.